Tân Hồng

Tân Hồng

Không có bất cứ một câu chân lý, lời khuyên nào đủ khả năng để áp đặt vào mọi trường hợp xảy ra trong cuộc sống cả. Nó sẽ luôn luôn có những khả năng và ngoại lệ riêng. Hãy là người tự tạo ra những chân lý sống thật đúng theo phong cách riêng của bản thân chúng ta.
Page 1 of 34 1 2 34

Recent News

Donate ủng hộ TanHongIT.Net